İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynakları politikamızda öncelik ,çalışanın mutluluğu,haklarının korunması ile birlikte verimlilik ve karlılık ilkelerine uygun şekilde hareket etmek.. Şeffaflık,söz hakkının varlığı ile her bir çalışanı değerli hissettirerek yüksek performans, verimlilik elde etmek en önemli hedefimizdir.

Sürekli değişen dünyada,değişen değerlere ayak uydurmak için çalışanlarımızın gelişimi ve değişimi çok önemlidir.Bu anlamda eğitime,gelişime açık ortamlar oluşturulur. Bu anlamda hizmetiçi eğitimler ve dış eğitimler personellerimize olanak olarak sunulmaktadır. Kariyer planlaması ile de çalışanlarımızın verimliliklerini en üst düzeye çıkartarak, yöneticilerimizi kendi içimizden yetiştirmek gayelerimiz arasındadır.